Loading
May 4, 2023By Harry Ha

Top 10 lỗ hổng OWASP trong ứng dụng Web

Top 10 lỗ hổng OWASP là gì?

Top 10 lỗ hổng OWASP là danh sách các lỗ hổng bảo mật phổ biến nhất trong ứng dụng web. Nó được phát triển bởi OWASP (Open Web Application Security Project) và tập trung vào việc cải thiện bảo mật cho các ứng dụng web.

OWASP (Open Web Application Security Project) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích tập trung vào việc cải thiện bảo mật cho các ứng dụng web. Tổ chức này liên tục đón nhận đóng góp từ các chuyên gia an ninh mạng, hacker mũ trắng, các sàn Bug Bounty và các tổ chức bảo mật trên toàn thế giới về các lỗ hổng bảo mật và các kỹ thuật tấn công mới nhất.

Danh sách Top 10 lỗ hổng OWASP bao gồm các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm nhất mà các nhà phát triển ứng dụng web cần phải biết để có thể bảo vệ ứng dụng web của họ khỏi các cuộc tấn công từ tin tặc và các mối đe dọa bảo mật khác.

Danh sách lỗ hổng Top 10 OWASP 2021

Cứ 3 năm một lần, danh sách này được cập nhật và sửa đổi để phù hợp với các lỗ hổng bảo mật mới nhất và các kỹ thuật tấn công mới nhất. Nắm vững danh sách Top 10 lỗ hổng OWASP sẽ giúp các nhà phát triển ứng dụng web có thể bảo vệ ứng dụng của họ khỏi các mối đe dọa bảo mật đáng lo ngại nhất.

Dưới đây là danh sách Top 10 lỗ hổng OWASP được cập nhật mới nhất vào năm 2021.

 1. Broken Access Control
 2. Cryptographic Failures
 3. Injection
 4. Insecure Design (Lỗ hổng mới cập nhật)
 5. Security Misconfiguration
 6. Vulnerable and Outdated Components
 7. Identification and Authentication Failures
 8. Software and Data Integrity Failures (Lỗ hổng mới cập nhật)
 9. Security Logging and Monitoring Failures
 10. Server-Side Request Forgery (SSRF) (Lỗ hổng mới cập nhật)

Tài liệu và công cụ bảo mật được phát triển bởi OWASP

OWASP còn phát hành nhiều tài liệu khác liên quan đến bảo mật ứng dụng web và bảo mật phần mềm, bao gồm:

 • OWASP Mobile Application Security Testing Guide (OWASP MASTG). Tài liệu hướng dẫn tự kiểm tra bảo mật ứng dụng di động theo tiêu chuẩn bảo mật OWASP.
 • OWASP Web Security Testing Guide (OWASP WSTG). Tài liệu hướng dẫn tự kiểm tra bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn bảo mật OWASP.
 • OWASP Application Security Verification Standard (OWASP ASVS). Tài liệu cung cấp các tiêu chuẩn bảo mật cho việc phát triển, thiết kế và tự kiểm tra bảo mật cho các ứng dụng web.
 • OWASP Mobile Application Security Verification Standard (OWASP MASVS). Tài liệu cung cấp các tiêu chuẩn bảo mật cho việc phát triển, thiết kế và tự kiểm tra bảo mật các ứng dụng di động.
 • OWASP Software Assurance Maturity Model (OWASP SAMM) .Tài liệu cung cấp khung đánh giá đảm bảo chất lượng phần mềm, giúp các tổ chức tự đánh giá và cải thiện các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm của mình.

Ngoài ra, tổ chức này còn cung cấp nhiều tài liệu và công cụ bảo mật miễn phí khác nữa:

Giải pháp để khắc phục các lỗ hổng Top 10 OWASP

Để khắc phục các lỗ hổng bảo mật liên quan đến danh sách Top 10 OWASP, các nhà phát triển ứng dụng web có thể áp dụng các giải pháp sau:

 • Thực hiện kiểm tra bảo mật (Web Penetration Testing) và phát hiện các lỗ hổng tiềm ẩn trước khi ứng dụng được triển khai.
 • Sử dụng các giải pháp bảo mật đáng tin cậy để ngăn chặn các cuộc tấn công trên các lỗ hổng bảo mật phổ biến nhất.
 • Thực hiện Pentest thường xuyên và cập nhật các bản vá lỗ hổng bảo mật mới nhất cho các thư viện, framework, module của ứng dụng web.
 • Đào tạo nhân viên về các vấn đề bảo mật và hãy đảm bảo rằng họ phải có các kiến thức và kỹ năng lập trình an toàn cần thiết để bảo vệ ứng dụng.

Harry Ha

Whitehat hacker, Founder at Cookie Hân Hoan, Co-founder at CyRadar, Senior Penetration Tester, OSCP, CPENT, LPT, Pentest+

svg

What do you think?

It is nice to know your opinion. Leave a comment.

Leave a reply