Loading
May 3, 2024By Harry Ha

Thu tín hiệu vệ tinh UMKA-1 (RS40S)

Vệ tinh UMKA-1 thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh các vật thể thiên văn, chòm sao, cụm sao. Và nó cũng giúp các học sinh, sinh viên học hỏi được cách điều khiển một vệ tinh như thế nào.

Vệ tinh UMKA-1 (RS40S)

OrbiCraft Pro là bộ kit vệ tinh hình hộp (1U) (satellite) có sẵn các thành phần cơ khí, pin mặt trời, các thiết bị điện tử theo tiêu chuẩn CubeSat-standard để đưa lên tàu vũ trụ. Bộ kit này hay được sử dụng cho mục đích giáo dục, tìm hiểu về cách chế tạo vệ tinh và công nghệ vũ trụ.

vệ tinh UMKA-1

UmKA-1 Cubesat được tạo ra bởi nhóm Center for Scientific Creativity of the Podolsk High School №29. Vệ tinh được thiết kế và lắp ráp trên nền tảng OrbiCraft-Pro. Vệ tinh này có kích thước 3U (3 khối hộp OrbiCraft Pro gắn vào nhau)

Dự án này sẽ giúp học sinh trung học, sinh viên đại học và những người vô tuyến nghiệp dư có thể thu được các phép đo đạc từ xa và hình ảnh bầu trời từ quỹ đạo Trái đất.

Bất kỳ ai cũng có thể thu được tín hiệu hình ảnh do vệ tinh tạo ra và gửi xuống trái đất. Khi bạn gửi những hình ảnh này cho nhóm điều hành dự án vệ tinh, bạn sẽ được ghi nhận và nhận chứng chỉ của nhóm.

Ngoài ra, vệ tinh cũng gửi xuống trái đất QSL card của riêng họ để các đài vô tuyến điện nghiệp dư có thể thu thập. Các tín hiệu Telemetry cũng được gửi xuống để chúng ta thực hiện giải mã, tìm hiểu các thông tin mà vệ tinh đã tính toán.

QSL là văn bản xác nhận thông tin liên lạc vô tuyến hai chiều giữa đài phát và đài thu (trường hợp này là trạm mặt đất và vệ tinh)

Payload của UMKA-1

Payload là thuật ngữ chỉ những trang thiết bị hoặc phi hành đoàn được đem theo trong tàu phóng hoặc vệ tinh. Tuỳ từng sứ mệnh (mission), nhiệm vụ của các vệ tinh mà chúng sẽ đem theo các Payload khác nhau. Với vệ tinh UMKA-1, nó sẽ đem theo Payload là một kính thiên văn công suất cao (high-powered) Leptonar-20955K và một thiết bị chụp ảnh thiên văn kỹ thuật số One Saturn-C SQR.

Băng tần hoạt động của UMKA-1

Vệ tinh UMKA-1 sẽ hoạt động trên hai bằng tần Downlink (Tần số để gửi thông tin về trạm mặt đất)

  • Dữ liệu Telemetry hoặc QSL Card (SSTV): Băng tần UHF 437.625 MHz GMSK USP 2400 bd
  • Dữ liệu hình ảnh từ kính thiên văn: Băng tần S band 2402 MHz
  • Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo vào ngày 2023-06-27T11:34:00+00:00 (UTC)

Gửi kết quả của bạn tới địa chỉ [email protected] hoặc gửi vào Web form của nhóm Tiêu đề thư sẽ ghi “Recive UMKA”. Nội dung email sẽ ghi Call Sign (nếu có), họ và tên, thời gian và ngày thu tín hiệu từ xa, mô tả thiết bị thu và ăng-ten.

  • Kể từ ngày 04-07-2023, vệ tinh UmKa-1 vẫn hoạt động tốt trên quỹ đạo. Nó vẫn gửi về hình ảnh có độ phân giải cao từ kính thiên văn trên vệ tinh.
  • Kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023, kính thiên văn và Downlink băng tần S đã không hoạt động. Hình ảnh hiện được truyền từ camera kỹ thuật qua downlink 437,625 MHz dưới dạng 19200 baud FSK.

Quỹ đạo vệ tinh UMKA-1

Để theo dõi quỹ đạo vệ tinh UMKA-1, bạn có thể tra cứu thông tin trên Website Satnogs hoặc trang web ISSTracker. Vệ tinh UMKA-1 được phóng lên quỹ đạo trái đất tầm thấp (Low Earth Orbit – LEO). Các vệ tinh ở quỹ đạo này có độ cao từ từ 160 – 2.000 km, chúng sẽ quay rất nhanh và đi hết một vòng trái đất khoảng 90 phút.

Hình ảnh minh họa sự khác nhau giữa các loại quỹ đạo GEO, LEO đi kèm khoảng cách so với trái đất và thời gian tồn tại trung bình trên quỹ đạo

Thu tín hiệu UMKA-1

Đang thực hiện

Giải mã tín hiệu UMKA-1

Đang thực hiện

Satellite Telemetry chính là tình trạng sức khỏe của vệ tinh. Các thông số như nguồn điện, nhiệt độ, trạng thái các cảm biến, tình trạng bộ nhớ RAM, CPU sẽ được gửi về trạm mặt đất thông qua các kênh liên lạc Downlink. Để từ đó xác định mọi thứ trên vệ tinh ngoài không gian có hoạt động đúng như mong đợi không.

https://github.com/Foxiks/UmKA-1_Telemetry_Decoder

Harry Ha

Whitehat hacker, Founder at Cookie Hân Hoan, Co-founder at CyRadar, Senior Penetration Tester, OSCP, CPENT, LPT, Pentest+

svg

What do you think?

It is nice to know your opinion. Leave a comment.

Leave a reply